Dit is het advies van de Commissie Regulering van Werk, onder leiding van oud-topambtenaar Borstlap. Zo moeten de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling tot € 0 gaan worden afgebouwd.

Het rapport van de commissie stelt dat de ongelijkheid tussen werknemer en ondernemer / zzp-er steeds groter wordt op de arbeidsmarkt. Om deze ongelijkheid aan te pakken adviseert de commissie om iedereen gelijk te behandelen. Alle werkenden hebben dan gelijke basisrechten en plichten.

Het uitgangspunt daarbij is dan dat iedereen die werkt voor een organisatie werknemer is. Zelfstandig ondernemer ben je pas wanneer je opdrachtgever kan aantonen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

De huidige verschillende fiscale systemen zorgen ook voor een ongelijke behandeling van arbeidsinkomen tussen de ondernemer en de DGA. De DGA is namelijk ook werknemer.  Door alle werkenden op dezelfde wijze in de belastingheffing te behandelen komt aan deze ongelijkheid dus een einde.

Onze verwachting is dat als bovenstaand uitgevoerd gaat worden zeer veel ondernemers richting de B.V. gaan bewegen. Zo genieten zij de juridische bescherming en andere voordelen van de B.V., zonder dat zij fiscaal benadeeld worden ten opzichte van ondernemers.