U woont in het buitenland en geniet inkomsten uit Nederland zoals loon, winst of dividenduitkeringen. In principe zal Nederland heffen over deze inkomsten.

Het begrip fiscale woonplaats is van uiterst belang om te bepalen of u wel of niet belastingplichtig bent in Nederland.
Is uw fiscale woonplaats in Nederland, dan bent u binnenlands belastinplichtig.

Het vaststellen van deze fiscale woonplaats is in de praktijk vaak best lastig. De belastingdienst zal eerst kijken naar het centrum van uw sociale leven en, indien van toepassing, de verblijfplaats van uw gezin.

De Nederlandse staat heeft met heel veel landen belastingverdragen gesloten. In deze verdragen vinden we afspraken over wie mag heffen over welke inkomsten.

Vanaf 2015 kunt u niet meer kiezen om behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige. Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. De belangrijkste daarvan is dat u over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt.