DGA & B.V.

U bent als DGA in principe niet aansprakelijk voor de schulden van de B.V.  Wel dient u de B.V. ‘behoorlijk te besturen’ en te voldoen aan administratieve verplichtingen. Wij staan u bij in allerlei zaken die u raken als DGA, zoals:

  • Rekening-courant en leningsovereenkomsten
  • Pensioen
  • Bedrijfsopvolging
  • Ter beschikking stellen van vermogen
  • Zakelijk autorijden

U bent verplicht als DGA een ‘normaal’ salaris te ontvangen. De belastingdienst gaat uit van een minimumbedrag van € 45.000, tenzij u aannemelijk kunt maken dat een lager loon gebruikelijk is. Het loon moet bovendien minstens 70% van het hogere gebruikelijke loon zijn. Meestal betaalt u geen premies werknemersverzekeringen. Wij stemmen regelmatig de hoogte van het salaris af in overleg met de belastingdienst. Dit om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden en naheffingen te voorkomen. Soms kan het voordelig zijn om uw partner in dienst te nemen van uw B.V.

schaning-diensten