Als directeur moet u volgens de fiscale spelregels een bepaald salaris uitkeren. Dit noemt men de gebruikelijk loonregeling. Stel dat u naast uw salaris nog een aanvullend inkomen uit de BV wilt halen. Vaak is het dan fiscaal voordeliger om dit via een dividenduitkering te doen dan door middel van een aanvullend salaris.

Stel dat u een salaris geniet van € 80.000. U heeft een goed jaar gedraaid met een winst van € 160.000 en wilt graag een extra € 25.000 uit de B.V. naar privé overhevelen.

Gaat u deze € 25.000 verlonen, dan zal 50% inkomstenbelasting ingehouden worden, namelijk € 12.500.

Keert u het bedrag als dividend uit, dan betaalt de werk BV eerst 20% vennootschapsbelasting. Over de resterende 80% betaalt u 25% inkomstenbelasting.

De effectieve belastingdruk is dan 40% via een winstuitkering, namelijk € 10.000.

Het scheelt in dit voorbeeld dan € 3.000 belastinggeld bij de keuze voor een dividenduitkering.