De ‘coronasteun’ van de overheid loopt door tot 1 juli 2021. Dit geldt echter niet voor het uitstel van betaling van belastingen.

Sinds maart 2020 maken veel ondernemers gebruik van uitstel van het betalen van diverse belastingsoorten. De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het gaat om ca. 13 miljard euro.

Eind 2020 lijkt het gedaan met het uitstel. Wel komt er een soepele terugbetalingsregeling voor het MKB.

Tot 1 oktober 2020 kan men uitstel van betaling aanvragen, of verlenging van lopend uitstel. Het uitstel loopt dan dus uiterlijk tot het eind van het jaar.

Alle ondernemers moeten vanaf 2021 weer tijdig nieuwe belastingschulden betalen. Dit geldt dan ook voor de omzetbelasting 4e kwartaal 2020, of voor de loonheffingen december 2020.

De openstaande bedragen uit de uitstelperiode mogen in twee jaar terugbetaald gaan worden, tot 1 januari 2023. Blijkt dat niet haalbaar binnen twee jaar, dan is er ruimte om met de belastingdienst te kijken naar een maatwerkoplossing.

In december ontvangt de ondernemer een brief van de Belastingdienst over bovenstaande. In maart 2021 volgt nog een brief met o.a. een uiteenzetting van nog openstaande belastingbedragen.

Dan nog nieuws over de rentes. De invorderingsrente (rente op late betalingen) blijft in 2021 0,01%. De belastingrente (o.a. bij late indiening winstaangifte ) gaat in 2021 weer terug naar het ‘oude niveau’ voor de inkomstenbelasting (van 0,01% naar 4%). De belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt 4% (normaal 8%).