Uw holdingmaatschappij en de werkmaatschappij(en) kunnen op verzoek als een economische eenheid worden belast in de vennootschapsbelasting.

Belangrijkste voorwaarde is dat de moedermaatschappij tenminste 95% van de aandelen van haar dochtervennootschap heeft.

Een groot voordeel van zo’n fiscale eenheid is dat winsten en verliezen van maatschappijen met elkaar verrekend kunnen worden in hetzelfde jaar. Zonder fiscale eenheid kan een Holding B.V. de verliezen van een dochter B.V. niet verrekenen met de winsten van de Holding B.V.

Ook de winstbepaling is eenvoudiger. Transacties binnen het concern leiden niet tot belaste winsten en gemeenschappelijke kosten hoeven niet verdeeld te worden onder verschillende lichamen.

Een mogelijk nadeel is dat de belastingdruk toeneemt als de maatschappijen binnen de eenheid meer dan € 200.000 winst maken. Ook voor de hoogte van de investeringsaftrek kunnen er nadelen zijn.

De wet kent trouwens voor de omzetbelasting ook een eigen fiscale eenheid.