Eten en drinken aftrekbaar?

Er is vaak onduidelijkheid over de spelregels rond eten en drinken in de omzetbelasting (OB) en inkomstenbelasting (IB). Voor beide belastingen dienen we te kijken naar uw specifieke situatie. Is het deels voor eigen gebruik? Of voor uw personeel? En waar wordt gegeten en gedronken?

OMZETBELASTING

Eten en drinken in horecagelegenheid
Betaalde btw voor eten en drinken voor het personeel, een zakenrelatie of voor u als ondernemer/DGA is niet aftrekbaar wanneer gegeten en gedronken wordt in een horecagelegenheid. Daarvan is sprake in een hotel, pension, café of restaurant.
Eten en drinken voor het personeel
Als een cateraar het eten en drinken verzorgt bij een gelegenheid voor uw personeel (nieuwjaarsreceptie, jubileumfeest) in een ruimte die daarvoor speciaal is ingericht (zoals een partytent of een afgehuurde ruimte), dan is de btw ook niet aftrekbaar.

Als sprake is van een bedrijfskantine in eigen beheer dan is de btw op eten en drinken wél aftrekbaar. De hoogte van de vergoeding die het personeel voor het eten en drinken betaalt dient wel zodanig te zijn dat geen sprake is van bevoordeling van uw personeel.

Als de bevoordeling per werknemer op jaarbasis meer is dan € 227, dan moet u de betaalde btw over de kosten voor deze personeelsvoorzieningen weer corrigeren.

Horecabedrijf
De btw op de inkoop van ingrediënten door een horecabedrijf is aftrekbaar als voorbelasting, maar alleen als het horecabedrijf deze goederen in de onderneming gebruikt voor het realiseren van omzet.

INKOMSTENBELASTING

In de inkomstenbelasting zijn er regels voor zakelijke uitgaven. Zakelijke uitgaven moeten zijn gedaan met het oog op de belangen van de onderneming. Uitgaven gedaan vanuit privé-bedoelingen zijn dus niet aftrekbaar van de winst.

Als uw uitgaven voor voedsel en drank gedaan zijn met een zakelijk motief, komen deze uitgaven in aftrek op de winst. Er geldt echter een wettelijke aftrekbeperking voor deze uitgaven. Als eten en drinken binnen de onderneming vervaardigd worden en tot de ondernemingsomzet behoren, geldt de wettelijke aftrekbeperking weer niet.

 

 

 


Geplaatst

in

door

Tags: