De B.V. biedt veel voordelen ten opzichte van de eenmanszaak of maatschap.

In een eenmanszaak of maatschap bent u volledig aansprakelijk met uw privévermogen. Een B.V. is een rechtspersoon en daarmee zelf aansprakelijk. Slechts bij wanbeleid kan u privé aansprakelijk worden gesteld voor schulden van de B.V. Deze juridische bescherming kan voor u van wezenlijk belang zijn bij personeel, hoge investeringen of risicovolle activiteiten.

De ZZP-er / ondernemer geniet allerlei fiscale voordelen in de inkomstenbelasting, zoals de ondernemersaftrek en de MBK-winstvrijstelling. Echter, u rekent wel direct af over de gehele jaarwinst. Bij hogere winsten kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om in een B.V. te ondernemen, omdat u een deel van de acute belastingheffing kunt uitstellen.

Als uw huidige onderneming via een zogenaamde ruisende inbreng in een B.V. wordt omgezet, kan voor de stakingswinst een lijfrente worden aangegaan. De goodwill kan in de B.V. worden afgeschreven en de lijfrente genereert rentelasten.

U kunt een hypothecaire lening aangaan bij uw eigen B.V. Dit kan een veilige en lucratieve manier zijn om vermogen op te bouwen.

De B.V. biedt verder veel (fiscale) voordelen ten opzichte van de onderneming bij verkoop, opvolging en overlijden.

Heeft de B.V dan geen nadelen? Jazeker wel.

Zo zijn er advieskosten als u uw onderneming omzet in een B.V. De administratieve lasten zijn wat hoger. Verder is bij lage winsten de B.V. een dure oplossing.