eenmanszaak-bv-schaning

To B.V. or not to B.V.

De B.V. biedt veel juridische voordelen ten opzichte van de eenmanszaak of maatschap.

In een eenmanszaak of maatschap is er volledige aansprakelijkheid met het privévermogen. Een B.V. is een rechtspersoon en daarmee zelf aansprakelijk. Slechts bij wanbeleid kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor schulden van de B.V. De juridische bescherming van de B.V. kan van wezenlijk belang zijn bij personeel, hoge investeringen of risicovolle activiteiten. De B.V. biedt verder voordelen ten opzichte van de onderneming bij verkoop, opvolging en overlijden.

Heeft de B.V. dan geen nadelen? Jazeker wel.

De administratieve lasten zijn wat hoger. Verder is bij lage winsten de B.V. een dure oplossing. De ZZP-er / ondernemer geniet namelijk allerlei fiscale voordelen in de inkomstenbelasting, zoals de ondernemersaftrek en de MBK-winstvrijstelling. Echter, er wordt wel afgerekend over de gehele jaarwinst. En van de fiscale voordelen in de inkomstenbelasting wordt de komende jaren aardig wat afgepeuterd. Bij hoge winsten kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om in een B.V. te ondernemen, omdat een deel van de belastingheffing uitgesteld kan worden.

De afweging voor de B.V. is maatwerk waarbij juridische, fiscale, persoonlijke en sector-specifieke zaken allemaal een rol spelen.

Er zijn verschillende manieren om een onderneming of maatschap te staken en voort te zetten in de B.V.
Als er via een zogenaamde ruisende inbreng in een B.V. wordt omgezet, kan voor de stakingswinst een lijfrente worden aangegaan. De goodwill van de onderneming kan in de B.V. worden afgeschreven en de lijfrente genereert rentelasten. Er kan een hypothecaire lening aangegaan worden bij de eigen B.V. Dit kan een veilige en lucratieve manier zijn om vermogen op te bouwen.

 

 

 

 


Geplaatst

in

door

Tags: