De B.V. biedt veel voordelen ten opzichte van de eenmanszaak of maatschap.

In een eenmanszaak of maatschap is er volledige aansprakelijk met het privévermogen. Een B.V. is een rechtspersoon en daarmee zelf aansprakelijk. Slechts bij wanbeleid kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor schulden van de B.V. De juridische bescherming van de B.V. kan van wezenlijk belang zijn bij personeel, hoge investeringen of risicovolle activiteiten.

De ZZP-er / ondernemer geniet allerlei fiscale voordelen in de inkomstenbelasting, zoals de ondernemersaftrek en de MBK-winstvrijstelling. Echter, er wordt wel afgerekend over de gehele jaarwinst. Bij hogere winsten kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om in een B.V. te ondernemen, omdat een deel van de belastingheffing uitgesteld kan worden.

Als een onderneming via een zogenaamde ruisende inbreng in een B.V. wordt omgezet, kan voor de stakingswinst een lijfrente worden aangegaan. De goodwill kan in de B.V. worden afgeschreven en de lijfrente genereert rentelasten.

Er kan een hypothecaire lening aangegaan worden bij de  eigen B.V. Dit kan een veilige en lucratieve manier zijn om vermogen op te bouwen.

De B.V. biedt verder veel (fiscale) voordelen ten opzichte van de onderneming bij verkoop, opvolging en overlijden.

Heeft de B.V. dan geen nadelen? Jazeker wel.

Zo zijn er advieskosten als de onderneming omzet wordt in een B.V. De administratieve lasten zijn wat hoger. Verder is bij lage winsten de B.V. een dure oplossing.