Kosten cannabis aftrekbaar

In een uitspraak van een rechtbank is onlangs geoordeeld dat de door een belanghebbende gemaakte kosten voor zelf gekweekte en ingekochte cannabis(olie) kunnen worden aangemerkt als farmaceutisch hulpmiddel in de zin van art. 6.17 Wet IB 2001. Aftrekbare zorgkosten dus!

Belanghebbende is vervolgens in de gelegenheid gesteld om de hoogte van deze zorgkosten aannemelijk te maken. Dat is voor een aanzienlijk deel gelukt, met als gevolg dat het belastbare inkomen verminderd gaat worden.

Als u als ondernemer zorgkosten maakt die niet vergoed worden door de verzekeraar, dan zijn deze uitgaven zakelijk nooit aftrekbaar van uw winst.

Ook niet als de betreffende kosten nodig lijken om uw onderneming te kunnen blijven drijven.

Stel u bent ICT-er met RSI-klachten en u doet uitgaven voor fysiotherapie of massages, dan kunt u deze kosten dus niet in uw boekhouding opnemen.

Wel kunnen de gedane uitgaven mee voor de persoonsgebonden aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting. De drempelbedragen zijn echter bijzonder hoog om via deze weg nog een belastingbesparing te kunnen realiseren.

 

 


Geplaatst

in

,

door

Tags: