voordelen-fiscale-eenheid-schaning

Middelingsregeling: teruggave inkomstenbelasting

Als u de afgelopen jaren met flinke inkomensschommelingen te maken hebt gehad dan kunt u benadeeld zijn ten opzichte van de burger die wel een gelijkmatig inkomen heeft genoten.

De inkomens over drie jaren kunnen dan gemiddeld worden, waarbij de belasting herberekend wordt. Als uit de berekening volgt dan er meer dan € 545 betaald is dan zonder die middeling, dan kan een teruggave bereikt worden.

Deze zogeheten middelingsregeling is per 2023 afgeschaft.

Echter, de afschaffing betekent dat de periode 2022 tot en met 2024 pas het laatste tijdvak is waarover een  een middelingsverzoek ingediend kan worden!

Let daarbij goed op de voorwaarden:

  • Middelen kan alleen over 3 aaneengesloten jaren.
  • Er geldt een drempelbedrag van € 545.
  • De aanvraag moet binnen 36 maanden nadat de laatste definitieve aanslag van de 3 middelingsjaren vaststaat gedaan zijn. Een definitieve aanslag staat vast als de bezwaartermijn van 6 weken verstreken is.

 


Geplaatst

in

door

Tags: