Nieuws

/Nieuws

Voordelen van een fiscale eenheid

Uw holdingmaatschappij en de werkmaatschappij(en) kunnen op verzoek als een economische eenheid worden belast in de vennootschapsbelasting. [...]

Buitenlandse belastingplicht

U woont in het buitenland en geniet inkomsten uit Nederland zoals loon, winst of dividenduitkeringen. In principe zal Nederland heffen over [...]